Priser

Kontakt oss gjerne for informasjon om priser, eller se vår prisliste nedenfor.

Kiste, inkl utstyr*

Minimum: 6 390,- enkel sponkiste

Maksimum: 39 000,- Continental 

Stell / nedlegg i kiste

Minimum: 1 745,- Institusjon / sykehus

Maksimum: 2 460,- Stell hjemme / egne klær

Henting av avdøde på båre / i kiste fra dødssted til oppbevaringssted

Minimum: 0,- Dagtid, inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 2 990,- Kveld / natt / helg

Bringing av kiste til dødssted / oppbevaringssted for avdøde*

Minmum: 820,- 

Maksimum: 820,- 

Transport fra dødssted  / oppbevaringssted til seremoniseted / gravsted

Minimum: 0,- Inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 1 670,- Utenfor kommunen

Transport av utstyr eller mannskap til seremonisted*

Minimum: 0,- 

Maksimum: 0,- 

Transport av båren etter seremonien

Minimum: 0,- Inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 0,- 

Egenandel bårebil**

Minimum: 2 399,- 

Maksimum: 0,- Inngår i henting kveld/natt

Assistent i seremonien

Minimum: 3 080,- 1 gravferdskonsulent

Maksimum: 3 850,- 2 gravferdskonsulenter

Leie av utstyr til gravferd / pynt* Lysestaker, vaser, stativ, lys, duker o.l

Minimum: 1 085,-

Maksimum: 1 085,-

Oppsett sanghefter

Minimum: 1 190,- 

Maksimum: 1 190,- 

Sanghefter / program

Minimum: 600,- + kr 12,- pr stk over 50 stk

Maksimum: 600,- + kr 12 pr stk over 50 stk

Kistedekorasjon*

Minimum: 150,- 3 stk roser

Maksimum: 5 000,- Ingen øvre grense

Byråets honorar, avgiftspliktig*

Minimum: 1 200,

Maksimum: 1 970,- v/ ekstra arb/forsendelse o.l

Byråets honorar, avgiftsfritt

Minimum: 2 900,- 

Maksimum: 4 055,- v/ ekstra arb/forsendelse o.l

Melding av offentlig skjema

Minimum: 485,- 

Maksimum: 970,- v/ ekstra arb/forsendelse o.l

Honorarer dekker tid til samtale, kontakt med prest, organist, solist, kirkeverge, utfylling og sending av alle skjema, annonser, ordne med off. kontor o.l, kontorhold og administrasjon

Dødsannonse*, 75 mm, ca

Minimum: 1 600,- + tillegg ant mm over 75 mm

Maksimum: 1 600,- + tillegg ant mm over 75 mm

Sum inkl MVA (De varer/tjenester som har MVA har dette inkl.)

Minimum: 23 644,- 

Maksimum: 68 790,-

** Kjøring ut over 20 km dekkes vanligvis av transportrefusjon fra NAV. En del regler og kriterier gjelder. Spør oss om dette, eller se www.nav.no. Transport som ikke dekkes av transportrefusjon fra NAV vil vi informere om og gi prisoverslag på.

Andre kostnader som kan påvirke totalprisen:
Leie av kirke/kapell til seremoni
Kremasjon
Solist/musikalske innslag
Andre varer og tjenester
Minnesamvær
Gravminne - oppussing/inskripsjon ev. nytt gravminne
Andre varer og tjenester som blir valgt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.


Tlf: 908 38 080
E-post: post@karlsengravferd.no

Logo av Virke Gravferd

Kontaktskjema