Priser

Kontakt oss gjerne for informasjon om priser, eller se vår prisliste nedenfor.

Kiste, inkl utstyr*

Minimum: 5099,- Ubehandlet spon

Maksimum: 39000,- Continental

Stell / nedlegg i kiste

Minimum: 1420,- Institusjon / sykehus

Maksimum: 2130,- Stell hjemme / egne klær

Henting av avdøde på båre / i kiste fra dødssted til oppbevaringssted

Minimum: 0,- Dagtid, inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 2980,- Kveld / natt / helg

Bringing av kiste til dødssted / oppbevaringssted for avdøde*

Minimum: 785,- 

Maksimum: 785,- 

Transport fra dødssted  / oppbevaringssted til seremoniseted / gravsted

Minimum: 0,- Inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 990,- Utenbys

Transport av utstyr eller mannskap til seremonisted*

Minimum: 0,- 

Maksimum: 0,- 

Transport av båren etter seremonien

Minimum: 0,- Inngår i egenandel bårebil

Maksimum: 0,- 

Egenandel bårebil**

Minimum: 2272,- 

Maksimum: 0,- Inngår i henting kveld/natt

Assistent i seremonien

Minimum: 2840,- 1 assistent

Maksimum: 4260,- 2 assistenter

Leie av utstyr til gravferd / pynt* Lysestaker, vaser, stativ, lys, duker o.l

Minimum: 895,-

Maksimum: 895,-

Sanghefter / program, 50 stk*

Minimum: 1285,- + pr stk over 50 stk

Maksimum: 1285,- + pr stk over 50 stk

Kistedekorasjon*

Minimum: 1285,- 1 stk rose

Maksimum: 5000,- Ingen øvre grense

Byråets honorar, avgiftspliktig*

Minimum: 990,- 

Maksimum: 1700,- v/ extra arb/forsendelse o.l

Byråets honorar, avgiftsfritt

Minimum: 2775,- 

Maksimum: 3840,- v/ extra arb/forsendelse o.l

Honorarer dekker tid til samtale, kontakt med prest, organist, solist, kirkeverge, utfylling og sending av alle skjema, annonser, ordne med off. kontor o.l, kontorhold og administrasjon

Dødsannonse*, 75 mm, ca

Minimum: 1579,- + ant mm over 75 mm

Maksimum: 1579,- + ant mm over 75 mm

Sum inkl MVA (Det som er merket med * er MVA pliktig)

Minimum: 19990,- 

Maksimum: 64444,-

** Kjøring ut over 20 km dekkes vanligvis av transportrefusjon fra NAV. En del regler og kriterier gjelder. Spør oss om dette, eller se www.nav.no. Transport som ikke dekkes av transportrefusjon fra NAV vil vi informere om og gi prisoverslag på.

Andre kostnader som kan påvirke totalprisen:
Leie av kirke/kapell til seremoni
Kremasjon
Solist/musikalske innslag
Andre varer og tjenester
Minnesamvær
Gravminne - oppussing/inskripsjon evt. nytt gravminne

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.


Tlf: +47 71 67 11 00
E-post: post@k-bb.no

Logo av Virke Gravferd

Kontaktskjema