Forslag til salmer

Sang og musikk er en viktig del av de fleste begravelser. Mange velger sanger den avdøde eller familien hadde et spesielt forhold til, mens andre ønsker vanlige salmer. I kirkelige seremonier skal det være minst tre salmer fra Salmeboken.

Alltid freidig når du går
Alt står i Guds faderhånd
Bedre kan jeg ikke fare
Bi på herren vær ved godt mot
Bred dina vida vingar
Blott en dag
Deg være ære.
Deilig er jorden
Den store hvite flokk
Det er makt i de foldede hender
Din fred skal aldri vike
Dype stille, sterke, milde
Eg er ein gjest i verda
Eg lyfter augo mine
Eg veit i himmelrik ei borg
En dalende dag
Fager kveldsol smiler
Fred til bot for bittert savn
Gud, når du til oppbrudd kaller
Han tek ikkje glansen av livet
Hen over jord et pilgrimstog
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Herre signe du råde
Hos Gud er evig glede
Hvilken venn vi har i Jesus
I dine hender, Fader blid
Ingen er så trygg i fare
I himmelen, i himmelen
Ikke en spurv til jorden

Ja, engang mine øyne skal
Jeg er en seiler på livets hav
Jeg er i Herrens hender
Jeg løfter opp til Gud min sang
Jeg vet meg en søvn
Jesus det eneste
Jesus lever graven brast
Kjærlighet er lysets kilde
Kjærlighet fra Gud
Lei milde ljos
Ljos over grav som oss livsvoni gav
Lovsyng Herren for han er nær
Lær meg å kjenne dine veie
Med Jesus vil eg fara
Milde Jesus, dine hender
Min hurding er min Herre Gud
Mitt hjerte alltid vanker
Nærmere deg min Gud
Nå er livet gjemt hos Gud
O bli hos meg
Oppstandelsen og livet visst
O store Gud
Se nu stiger solen
Som den gyldene sol frembryter
Så ta da mine hender
Såkorn som dør i jorden
Tenk når engang
Til himlene rekker din miskunnhet
Tårnhøye bølger går
Velt alle dine veier
Vær meg nær å Gud
Vær sterk, min sjel
Vår Gud han er så fast ei borg
Å, at jeg kunne min Jesus prise
Å, for djup i Jesu kjærleik
Å, hvor salig å vandre
Å, kor djup er Herrens nåde
Å salige dag som i håpet vi venter
Å ver hjå meg, for no er kvelden

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.


Tlf: 908 38 080
E-post: post@karlsengravferd.no

Logo av Virke Gravferd

Kontaktskjema